آیکون منو


ویتایاد سامانه‌ای جهت ارائه آموزش‌های تخصصی است که با هدف کمتر کردن فاصله بین دانشگاه و بازار کار ایجاد شده است. برخی از مزایای عمده بهره‌گیری از این سامانه برای گروه‌های مخاطب به شرح زیر می‌باشد:

ویتایاد برای آموزش‌دهندگان
• سهولت در ساخت و بارگذاری محتوای آموزشی
• تاکید بر تمرکز آموزش‌دهندگان روی محتوا و تامین سازوکارها، فضا، ابزار و تیم حرفه‌ای جهت ساخت و تدوین محتوای آموزشی
• ایجاد بستر مناسب و بازار جدید جهت ارائه مطلوب محتوای آموزشی
• فراهم‌سازی امکان کسب درآمد و رشد آن

ویتایاد برای یادگیران
• ارائه آموزش‌های هدفمند براساس مهارت‌های مورد نیاز در بازار کار
• بهره‌مندی از محتوای کیفی و مطابق استاندارهای جهانی
• رهایی از محدودیت‌های زمانی و مکانی
• امکان دریافت مدارک معتبر آموزشی

شرکت مگفا سامانه ویتایاد را با اهداف زیر توسعه و به بازار ارائه نموده است:
• تدوین و ارائه محتوای تخصصی، کیفی و استاندارد براساس شناسایی نیازهای واقعی بازار کار و فضای آموزشی کشور
بیل گیتس در یکی از سخنرانی‌های معروف خود محتوا را “پادشاه” می‌خواند. با توجه به ماهیت آموزش، ما نیز اولین و مهترین ابزار خود را برای تحقق اهداف سامانه ویتایاد تولید محتوای کیفی و تخصصی می‌دانیم.
• ایجاد بستر جامع و چرخه کامل آموزش (از یادگیری تا سنجش)
آموزش، یک مفهوم کلی است که با محدود شدن به ابزار ناقص می‌ماند، لذا تا حد امکان بایستی محدودیت ابزار را از ویتایاد حذف و به جامعیت در مفهوم آموزش نزدیک شد. بر همین اساس سامانه ویتایاد از بخش‌های اصلی زیر تشکیل می‌شود:
• ویدیوهای آموزشی:
این ویدیو‌ها براساس استاندارهای فنی، با همکاری اساتید مجرب و بر پایه سناریوی آموزشی مدون، تولید و در سامانه بارگذاری می‌شوند.
• رویدادهای آموزشی وب‌محور:
رویداد‌ها یا همایش‌هایی که به صورت برخط و زنده برگزار می‌شوند و نیازمند ابزار کامل برگزاری در فضای وب می‌باشند (مانند وبینارها) بخشی از بستر آموزشی ویتایاد را به خود اختصاص می‌دهند.
• رویدادهای آموزشی مکان‌محور:
سمینار‌ها یا کارگاه‌های آموزشی که در فضای فیزیکی برگزار می‌شوند و نیازمند ابزار وب جهت معرفی، ثبت نام و مدیریت منابع هستند نیز می‌توانند از بستر جامع ویتایاد بهرمند شوند.
• سنجش آموزش:
در این بخش نیز ابزار سنجش آنلاین برای دوره‌های آموزشی مختلف موجود در سیستم ویتایاد و مهارت‌‌ها یا دوره‌های خارج از ویتایاد براساس استاندارهای سنجش آنلاین فراهم و ارائه می‌گردد.