آیکون منو


تاریخچه
مرکز گسترش فناوری اطلاعات «مگفا»، (شرکت سهامی ‌خاص)، در تاریخ 9/2/1360 تحت شماره 40408 در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به نام شرکت «پویندان» به ثبت رسیده ‌است. نام شرکت در تاریخ 15/12/1360 به «مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ‌ایران» و متعاقباً در تاریخ 15/11/1380 به «مرکز تحقیقات ‌گسترش» تغییر یافت. در ابتدای سال 82 در اجرای سیاست‌ها و ماموریت‌های ابلاغی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبنی بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، (نامه شماره 133495/81 به تاریخ 29/7/81 ریاست محترم هیأت عامل وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)، نام شرکت در تاریخ 26/1/82 به «مرکز گسترش فناوری ‌اطلاعات (مگفا) » تبدیل گردید و موضوع شرکت در راستای ماموریت جدید تغییر یافت.
در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی شرکت مگفا به موجب تصویب نامه شماره 115320 مورخ 07/06/1388 در فهرست واگذاری به بخش غیر دولتی قرار گرفته که تا سال 1393 فرآیند واگذاری آن تکمیل نشده و به موجب مصوبه شماره 132974 مورخ 07/11/1393 هیأت وزیران از شمول واگذاری خارج گردید.

چشم‌انداز
پیشرو در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، شکل‌دهنده‌ آینده‌ی این صنعت و ایجادکننده‌ی تمایز و مزیت در بین مشتریان
 
ماموریت
توسعه و اشاعه صنعت فاوا در راستای بهسازی و نوسازی صنایع کشور؛
ایفای نقش اثربخش در جهانی نمودن صنعت فاوا و توسعه تعاملات بین‌المللی؛
سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های کلان و ملی حوزه فاوا با اولویت مشارکت و توسعه ظرفیت‌های بخش خصوصی؛
مشارکت و شبکه‌سازی در ارائه خدمات و محصولات مبتنی بر فناوری‌های نوین در حوزه فاوا؛
 
ارزش‌های محوری
ما همواره در جهت کسب رضایت و اعتماد مشتریان خود از طریق انجام فعالیت در بالاترین سطح کیفیت، اهتمام می‌ورزیم.
ما در رعایت و حفظ حقوق شرکا و ذی‌نفعان خود، پر‌تلاش و صادق هستیم.
ما منابع انسانی را ارزش‌مندترین سرمایه خود و بقا و بهره‌وری را در گرو توسعه کیفی آن می‌‌دانیم.
ما به ضرورت وجود منطق اقتصادی از جنبه منافع عمومی و اقتصاد ملی در فعالیت‌های خود آگاهیم.
ما خود را ملزم به دانش‌ محوری و نوآوری می‌دانیم.
ما موفقیت خود را در گرو توسعه مستمر روش ها و سیستم های مدیریت کیفیت، بازنگری منظم کارایی و اثربخشی این سیستم ها می دانیم.
 
روش کسب و کار
کسب و کار مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)، به عنوان شرکت تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به دو روش زیر محقق می‌گردد:
سرمایه‌گذاری مشارکتی با بخش‌‌های خصوصی و غیر دولتی: بر اساس این رویکرد تا کنون 9 شرکت با مشارکت بخش‌های خصوصی و غیردولتی به شرح زیر تاسیس گردیده است.
 
•   شرکت برج الکترونیک شیراز
•   شرکت ایران فاوا گسترش
•   شرکت مشاورین گسترش الکترونیک ایما(مگا)
•   شرکت نرم افزاری پویا مهر
•   شرکت پرشیا فاوا گسترش
•   شرکت نشر الکترونیک ایران
•   شرکت فاوا پزشکی گسترش
 
سرمایه‌گذاری بر روی محصولات و خدمات حوزه ICT در قالب واحدهای کسب و کار(SBU): بر اساس این رویکرد پنج واحد کسب و کار شامل: واحد سیستم‌های ارتباطی (مشتمل بر دو محصول سیستم‌های پیام دهی (SMS) و ویدئو کنفرانس)، واحد یادگیری الکترونیکی، واحد خدمات مشاوره فناوری اطلاعات، واحد کسب و کار هوشمند و واحد توسعه و ایجاد طرح‌ها در مگفا برنامه‌ریزی و سازماندهی گردیده است.
 
تأییدیه‌های احراز صلاحیت
•   اخذ پروانه بهره‌برداری تولید فناوری اطلاعات (گرایش نرم افزار) از وزارت صنایع و معادن
•   اخذ رتبه و تاییدیه صلاحیت از شورای عالی انفورماتیک کشور به شرح زیر:
    •   رتبه یک در حوزه مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی
    •   رتبه یک در حوزه تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری
    •   رتبه یک در حوزه شبکه داده‌ها
    •   رتبه دو در حوزه خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی Providers
    •   رتبه سه در حوزه سیستم‌های ویژه
    •   دارای تاییدیه صلاحیت و رتبه‌بندی در زمینه‌های پست و مخابرات (مدیریت طرح‌های جامع مخابراتی و تجهیزات مکانیزه پستی) از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
    •   مشاور و ناظر منتخب بانک صنعت و معدن در طرح‌های تجاری در حوزه فناوری اطلاعات
    •   تائیدیه صلاحیت طراحی محتوای آموزشی الکترونیکی و اجرای آموزش کارکنان به شیوه الکترونیکی در چارچوب ضوابط و مقررات آموزش کارکنان دولت از دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
    •   عضو نظام صنفی رایانه‌ای کشور
    •   گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000
    •   پروانه خدمات مهندسی از وزارت صنایع و معادن