آیکون منو


رضایت و موفقیت ذینفعان 
•   مهم‌ترین دغدغه برای ما ایجاد قابلیت‌های توانمندساز برای مشتریان خود است و آن‌را بالاتر از هر چیز برای خود می‌دانیم.
•   ما همواره در جهت کسب و ارتقاء رضایت و اعتماد ذی‌نفعان خود (مشتریان، شرکا و سهامداران) از طریق انجام فعالیت در بالاترین سطح کیفیت، اهتمام می‌ورزیم.
•   ما به مشتریان و شرکای خود احترام می‌گذاریم و امانتداری و اعتمادسازی در خصوص ایده‌ها و طرح‌های آنها را از اصول بنیادی کاری و حرفه‌ای خود می‌دانیم.

توجه به دانش و نوآوری 
•   مهم‌ترین ارزش برای ما پس از توانمندسازی مشتریان نوآوری در حوزه فناوری اطلاعات و توجه به رشد دانش در این حوزه در کشور عزیزمان ایران است..

پرورش منابع انسانی 
•   ما منابع‌انسانی را ارزشمندترین سرمایه خود و بقا و بهره‌وری را در گرو توسعه کیفی آن وارتقای صلاحیتها و رضایت کارکنان مگفا می‌‌دانیم.
اغنای فرهنگ سازمانی و شایسته‌سالاری
•   ما خود را متعهد به فرهنگ مشارکت، شایسته‌سالاری،‌ کار گروهی و حرفه‌ای‌گرایی دانسته و به آن اعتقاد راسخ داریم.
•   ما خود را ملزم به دانش‌ محوری و متعهد به فراگیری مستمر فردی و سازمانی می‌دانیم.
•   ما خود را متعهد به فرهنگی تلاش‌محور برای ایجاد ارزش برای مشتریان خود به منظور بهبود برند مگفا می‌دانیم

تعهد به اهداف ملی و توسعه پایدار
•   ما با رویکرد پاسخگویی به نیازهای ملی به ضرورت وجود منطق اقتصادی در کلیه فعالیت‌هایمان تاکید داریم و به آن پایبندیم.
•   ما اندیشه جهانی داریم و لزوم بهره‌گیری از فناورری‌های نو، خلاقیت و نوآوری را در سرلوحه فعالیت‌هایمان قرار می‌دهیم.