آیکون منو

معرفی کلی

اساس کار سیستم‌های موقعیت‌یابی، تعیین موقعیت با دریافت امواج ماهواره‌های موقعیت‌یاب که در مدارهایی به دور کره زمین در چرخش هستند، صورت می‌پذیرد.


شرح محصول

سیستم‌های موقعیت‌یاب کاربردهای فراوانی دارند که در ذیل به طبقه‌بندی و استفاده فراوان آن‌ها در بخش‌های مختلف نظارتی و ترابری می‌پردازد:
 ردیابی و مدیریت ناوگان شامل زیر‌مجموعه‌های:
  1.  مدیریت ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی
  2.  مدیریت ناوگان ریلی، هوایی، دریایی
  3.  مدیریت ناوگان خدماتی


مشتریان

•  شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب 
 •  شرکت‌های نفت و گاز کارون و مارون
 •  شرکت نفت مسجد سلیمان
 •  شرکت نفت و گاز گچساران
 •  شرکت نفت آغاجاری
 •  شرکت ترابری مناطق نفت‌خیز جنوب


پروژه‌های مرتبط

  •  شرکت‌های نفت و گاز کارون و مارون
  •  شرکت نفت مسجد سلیمان
  •  شرکت نفت و گاز گچساران
  •  شرکت نفت آغاجاری
  •  شرکت ترابری مناطق نفت‌خیز جنوب