آیکون منو


با پیشرفت فناوری و نیز تغییرات سریع در محیط، سازمان‌ها به‌منظور همراستایی فعالیت‌ها و سرمایه‌های خود با اهداف و چشم‌اندازهای سازمان و کشور نیازمند برنامه‌ریزی استراتژیک بوده تا از راهکارهایی که موجبات افزایش دقت، سرعت و کاهش زمان و هزینه و در نتیجه بهبود کیفی و کمی انجام کار و خدمت را فراهم می‌آورد، بهره‌گیری نمایند. در این راستا، در شرکت مگفا انواع پروژه‌های مشاوره مدیریت سازمان بر اساس نیاز مشتریان تعریف شده و انجام می‌شود.

واحد خدمات مشاوره فاوا متدولوژی‌های روز دنیا در تدوین برنامه استراتژیک را بر اساس رویکردی تکراری- افزایشی با قابلیت نگهداشت و به‌روزرسانی مداوم بومی‌سازی نموده و مورد استفاده قرار می‌دهد. علاوه بر این، به ارائه خدماتی می‌پردازد که طی آن با استخراج فرآیندهای کسب و کار سازمان، قابلیت نظارت و پایش آنها را فراهم نموده و با بهبود آنها از طریق شاخص‌ها و رویکردهای روشمند، دستاوردهایی همچون کاهش مستمر هزینه‌ها و کوتاه‌تر شدن زمان چرخه‌های کاری، بهبود مستمر فرآیندها، بهبود نتایج عملیات و تعیین شفاف و روشن مسئولیت‌ها و پاسخگویی برای اداره فعالیت‌های کلیدی و مهم را برای سازمان ایجاد نمایند.