آیکون منو


بخش عمده‌ای از هزینه دولت‌ها، سازمان‌‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات مربوط به منابع پردازشی از قبیل پردازنده‌ها، حافظه‌های اصلی، تیغه‌‌ها و گره‌های پردازشی و ... می‌باشد. 
محاسبات مشبک یک فناوری جدید شامل اصول، مفاهیم، فنون‌‌ها و روش‌‌ها و کاربردهای مختلف در زمینه‌های گوناگون است که امکان دسترسی به منابع مختلف، به صورت راه دور را فراهم می‌کند. منابع می‌توان شامل کامپیوترهای خانگی، ابر رایانه‌ها، مالتی پروسسورها، دستگاه‌های ذخیره‌سازی بانک‌های اطلاعاتی، نرم‌افزارها، پردازنده‌ها، حافظه و سایر منابع باشد. این منابع می‌توانند از لحاظ جغرافیایی در هر نقطه‌ای از جهان قرار گرفته باشند.
فناوری مشبک، این منابع محاسباتی ناهمگن را به یکدیگر متصل می‌کند به‌حوی که در نگاه کاربر کل این ساختار همانند یک ماشین مجازی یکپارچه و واحد عمل می‌کنند. می‌توان برنامه‌های کاربردی بسیار پیچیده که نیاز به پردازش‌های زیاد و حجم عظیمی از داده‌های ورودی دارند را بر روی این ماشین مجازی اجرا نمود. هر کدام از این منابع ممکن است متعلق به برندها و سازمان‌‌ها و اشخاص مختلف باشند و هر سازمان با سیاست‌های خاص خود آنها را مدیریت می‌کند.