آیکون منو

برنامه ریزی استراتژیک

معرفی کلی

برنامه استراتژیک نگرشي است كلان به سازمان كه با هدف ايجاد يكپارچگي و در نهايت به‌كارگيري موثر منابع در سازمان صورت مي‌گيرد. بر همين اساس، سازمان‌ها به‌منظور همراستایی فعاليت‌ها و سرمايه‌هاي خود با اهداف و راهبردهاي كلان سازمان و کشور نیازمند برنامه‌ریزی استراتژیک می‌باشد. از آنجایی که رويكرد تدوين برنامه استراتژیک، به معني ايجاد يک طرح بلندمدت و تغييرناپذير، منسوخ شده است، واحد خدمات مشاوره مگفا رويكردی تکراري- افزايشي با قابليت نگهداشت و به ‌روزرساني مداوم را سرلوحه خود قرارداده و بر‌اساس آن متدولوژی‌های روز دنیا را متناسب با صنایع و کسب و کارهای کشور بومی‌سازی نموده و مورد استفاده قرار می‌دهد.


شرح محصول

برنامه‌ریزی استراتژیک به سازمان برای پاسخگویی در مقابل تغییرات محیطی داخل و خارج انجام می‌گیرد. مدل‌های مختلفی برای           برنامه‌ریزی استراتژیک وجود دارد که با انتخاب مدل، رویکرد برنامه‌ریزی مشخص گردیه و سپس براساس مدل  انتخاب شده، محیط داخل و خارج سازمان ارزیابی می‌شود و در نهایت براساس چشم‌انداز و ماموریت تعیین شده، استراتژی های سازمان استخراج می‌گردند


مشتریان

پروژه‌های مرتبط

•  خدمات مشاوره پروژه تدوين طرح جامع 5 ساله پنجم سازمان فناوری اطلاعات
•  استخراج استراتژيهاي توسعه و تدوين برنامه‌هاي عملياتي طرح جامع فناوري اطلاعات استان يزد
•  تهيه و تدوين استراتژي‌هاي اطلاع‌رساني بازرگاني كشور
•  انجام مطالعات و تدوين برنامه‌هاي اجراي مديريت راهبردي سازمان
•  تدوين برنامه استراتژيك برج الكترونيك شيراز
•  تدوين سند راهبردي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات استان گيلان
•  پژوهش و مطالعات پياده سازي نظام مديريت استراتژيك شركت بهره برداري قطار شهري مشهد و حومه