آیکون منو


این سامانه در آدرس http://khodro.ntpo.ir  قابل مشاهده است. سامانه به سفارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت ایجاد شده و ذی‌نفعان اصلی آن را دفتر صنایع خودرویی و نیرومحرکه وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده تشکیل می‌دهند. عمده عملیاتی که در این سامانه پوشش داده می‌شود عبارت است از:
•   درخواست آنلاین مجوز پیش‌فروش خودرو در سطح کشور، 
•   بررسی و صدور مجوزها، 
•   ثبت قراردادهای پیش فروش خودرو تولید و وارداتی، 
•   ثبت اطلاعات خودروهای تحویلی، 
•   ارسال پیامک اطلاعات قراردادهای پیش فروش به مشتریان،
•   پیگیری قراردادها اعم از استعلام قرادادها توسط مشتریان، و 
•   ثبت و پیگیری تخلفات مرتبط با پیش فروش و تحویل 
•   تقاطع‌گیری و شناسایی تخلفات در تعداد و نوع پیش‌فروش خودروها
کاربران این محصول را شرکت‌های عرضه کننده خودرو در کشور، خریداران خودرو پیش فروش، و زیرمجموعه های مرتبط وزارت صمت تشکیل می‌دهند.