آیکون منو


بستر ابری IaaS پیاده مبتنی بر راهکار‌های متن باز در مگفا پیاده‌سازی شده‌است و از طریق طراحی معماری مناسب و متناسب با راهکارهای ارائه شده توسط شرکت‌های مطرح در حوزه رایانش ابری، دسترس‌پذیری بالا، و مقیاس پذیری سیستم را به طور کامل ضمانت می‌کند. این بستر امکان ارائه زیرساخت با سرویس های محاسباتی، ذخیره سازی و شبکه را به مشتریان فراهم می‌کند.
زیر ساخت، یک سرور اختصاصی ابری مانند VPS است که بر روی بستر ابری به مشتریان ارائه می شود و دارای مزایای رایانش ابری هستند که عبارتند از:
•  پویایی در میزان استفاده از منابع
•  کاهش هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری
•  سرعت بالا
•  دسترسی پذیری بالا
•  قابلیت مقیاس پذیری
•  قابلیت بازیابی حادثه
•  عدم وابستگی جغرافیایی
•  افزایش امنیت