آیکون منو

اخبار مگفااخبار مگفا
1397/9/7 چهارشنبه

گزارش تصویری بازدید دکتر مرتضی براری رئیس محترم سازمان فضایی ایران و معاون وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات از مرکز گسترش فناوری اطلاعات(مگفا)

. 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر