مركز گسترش فناوري اطلاعات (مگفا) English
       
» برج الكترونيك شيراز
» ايران فاوا گسترش
» مشاورين گسترش الكترونيك ايما ( مگا )
» شرکت نرم افزاري پويا مهر
» پرشيا فاوا گسترش
» فاوا پزشكي گسترش
» نشر الکترونيک
طی احکام صادره در تاریخ 7/6/94 از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جناب آقای مهندس سید محمود رضائیان به سمت عضوموظف هیات مدیره و جناب آقای مهندس سیدعلیرضا چراغی به سمت عضو غیر موظف هیات مدیره مگفا منصوب گردیدند.مراسم معارفه آقای مهندس رضائیان ظهر چهارشنبه مورخ 18/06/1394 با حضور مدیرعامل و مدیران مگفا برگزار گردید.

لیست مشتریان