مركز گسترش فناوري اطلاعات (مگفا) صفحه اصلي | همكاري با ما | اخبار | درباره مگفا | تماس با ما | English
  تاريخ امروز:    
مگفا: مركز گسترش فناوري اطلاعات (Infomation Techonology Development Center)
مركز گسترش فناوري اطلاعات «مگفا» از ابتداي سال ١٣٨٢ به عنوان شركت تابعه و تخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، فعاليت خود را در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) سازماندهي و متمركز نموده است.
اين شركت هم اكنون از طريق واحدهاي كسب و كار (SBU) و ٩ شركت وابسته در زمينه مديريت‌، نظارت، مشاوره، ارائه محصولات و خدمات و اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي ICT، حضوري فعال و مؤثر در بازار داخلي، با رويكرد حضور در عرصه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي دارد.

 
آموزش الكترونيكي (e Learning) سيستم‌هاي پيام‌دهي (Messaging Systems)
   
معماري سازماني و برنامه ريزي راهبردي فاوا، انتخاب راه‌حل‌هاي سازماني ، مشاوره كسب و كار ، مديريت و نظارت بر پروژه‌هاي فاوا ، مخازن داده و هوش تجاري (Business Intelligence & Data Warehousing) ، بانكداري الكترونيكي ، مديريت و راهبري پارك‌هاي فاوا ، مشاوره توسعه زير ساخت فني ويدئو كنفرانس (Video Conferencing)
   
معماري سازماني و برنامه ريزي راهبردي فاوا، انتخاب راه‌حل‌هاي سازماني ، مشاوره كسب و كار ، مديريت و نظارت بر پروژه‌هاي فاوا ، مخازن داده و هوش تجاري (Business Intelligence & Data Warehousing) ، بانكداري الكترونيكي ، مديريت و راهبري پارك‌هاي فاوا ، مشاوره توسعه زير ساخت فني ويدئو كنفرانس (Video Conferencing)