مركز گسترش فناوري اطلاعات (مگفا) English


درباره مگفا

چشم‌انداز
پيشگام در جهاني‌سازي صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران (فاوا)؛

ماموريت
توسعه و اشاعه صنعت فاوا در راستاي بهسازي و نوسازي صنايع كشور؛
ايفاي نقش اثربخش در جهاني نمودن صنعت فاوا و توسعه تعاملات بين‌المللي؛
سرمايه‌گذاري در اجراي طرح‌هاي كلان و ملي حوزه فاوا با اولويت مشاركت و توسعه ظرفيت‌هاي بخش خصوصي؛
مشاركت و شبكه‌سازي در ارائه خدمات و محصولات مبتني بر فناوري‌هاي نوين در حوزه فاوا؛

ارزش‌هاي محوري
ما همواره در جهت كسب رضايت و اعتماد مشتريان خود از طريق انجام فعاليت در بالاترين سطح كيفيت، اهتمام مي‌ورزيم.
ما در رعايت و حفظ حقوق شركا و ذي‌نفعان خود، پر‌تلاش و صادق هستيم.
ما منابع انساني را ارزش‌مندترين سرمايه خود و بقا و بهره‌وري را در گرو توسعه كيفي آن مي‌‌دانيم.
ما به ضرورت وجود منطق اقتصادي از جنبه منافع عمومي و اقتصاد ملي در فعاليت‌هاي خود آگاهيم.
ما خود را ملزم به دانش‌ محوري و نوآوري مي‌دانيم.
ما موفقيت خود را در گرو توسعه مستمر روش ها و سيستم هاي مديريت كيفيت، بازنگري منظم كارايي و اثربخشي اين سيستم ها مي دانيم.

روش كسب و كار

كسب و كار مركز گسترش فناوري اطلاعات (مگفا)، به عنوان شركت تخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به دو روش زير محقق مي‌گردد:
سرمايه‌گذاري مشاركتي با بخش‌‌هاي خصوصي و غير دولتي: بر اساس اين رويكرد تا كنون 9 شركت با مشاركت بخش‌هاي خصوصي و غيردولتي به شرح زير تاسيس گرديده است.

 • شرکت برج الکترونيک شيراز
 • شركت ايران فاوا گسترش
 • شركت مشاورين گسترش الكترونيك ايما(مگا)
 • شرکت نرم افزاري پويا مهر
 • شركت پرشيا فاوا گسترش
 • شرکت نشر الکترونيک ايران
 • شرکت فاوا پزشکي گسترش

سرمايه‌گذاري بر روي محصولات و خدمات حوزه ICT در قالب واحدهاي كسب و كار(SBU): بر اساس اين رويكرد پنج واحد كسب و كار شامل: واحد سيستم‌هاي ارتباطي (مشتمل بر دو محصول سيستم‌هاي پيام دهي (SMS) و ويدئو كنفرانس)، واحد يادگيري الكترونيكي، واحد خدمات مشاوره فناوري اطلاعات، واحد كسب و كار هوشمند و واحد توسعه و ايجاد طرح‌ها در مگفا برنامه‌ريزي و سازماندهي گرديده است.


تأييديه‌هاي احراز صلاحيت
اخذ پروانه بهره‌برداري توليد فناوري اطلاعات (گرايش نرم افزار) از وزارت صنايع و معادن
اخذ رتبه و تاييديه صلاحيت از شوراي عالي انفورماتيك كشور به شرح زير:
 • رتبه يك در حوزه مشاوره و نظارت بر اجراي طرح‌هاي انفورماتيكي
 • رتبه يك در حوزه توليد و پشتيباني نرم‌افزارهاي سفارش مشتري
 • رتبه يك در حوزه شبكه داده‌ها
 • رتبه دو در حوزه خدمات شبكه‌هاي اطلاع رساني Providers
 • رتبه سه در حوزه سيستم‌هاي ويژه
داراي تاييديه صلاحيت و رتبه‌بندي در زمينه‌هاي پست و مخابرات (مديريت طرح‌هاي جامع مخابراتي و تجهيزات مكانيزه پستي) از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
مشاور و ناظر منتخب بانك صنعت و معدن در طرح‌هاي تجاري در حوزه فناوري اطلاعات
تائيديه صلاحيت طراحي محتواي آموزشي الكترونيكي و اجراي آموزش كاركنان به شيوه الكترونيكي در چارچوب ضوابط و مقررات آموزش كاركنان دولت از دفتر آموزش و بهسازي نيروي انساني معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
عضو نظام صنفي رايانه‌اي كشور
گواهينامه سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2000
پروانه خدمات مهندسي از وزارت صنايع و معادن

هيات مديره
مهندس محمد جواد انبيائي

مدير عامل و عضو هيات مديره

مهندس حسن نوبهار

عضو هيات مديره

مهندس سعيد ابهرچائي منفرد

عضو هيات مديره

مهندس سيد عليرضا چراغي

عضو هيات مديره

مهندس سيد محمود رضائيان

عضو هيات مديره