مركز گسترش فناوري اطلاعات (مگفا) English


درباره مگفا

چشم‌انداز
پيشگام در جهاني‌سازي صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران (فاوا)؛

ماموريت
توسعه و اشاعه صنعت فاوا در راستاي بهسازي و نوسازي صنايع كشور؛
ايفاي نقش اثربخش در جهاني نمودن صنعت فاوا و توسعه تعاملات بين‌المللي؛
سرمايه‌گذاري در اجراي طرح‌هاي كلان و ملي حوزه فاوا با اولويت مشاركت و توسعه ظرفيت‌هاي بخش خصوصي؛
مشاركت و شبكه‌سازي در ارائه خدمات و محصولات مبتني بر فناوري‌هاي نوين در حوزه فاوا؛

ارزش‌هاي محوري
ما همواره در جهت كسب رضايت و اعتماد مشتريان خود از طريق انجام فعاليت در بالاترين سطح كيفيت، اهتمام مي‌ورزيم.
ما در رعايت و حفظ حقوق شركا و ذي‌نفعان خود، پر‌تلاش و صادق هستيم.
ما منابع انساني را ارزش‌مندترين سرمايه خود و بقا و بهره‌وري را در گرو توسعه كيفي آن مي‌‌دانيم.
ما به ضرورت وجود منطق اقتصادي از جنبه منافع عمومي و اقتصاد ملي در فعاليت‌هاي خود آگاهيم.
ما خود را ملزم به دانش‌ محوري و نوآوري مي‌دانيم.
ما موفقيت خود را در گرو توسعه مستمر روش ها و سيستم هاي مديريت كيفيت، بازنگري منظم كارايي و اثربخشي اين سيستم ها مي دانيم.

روش كسب و كار

كسب و كار مركز گسترش فناوري اطلاعات (مگفا)، به عنوان شركت تخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به دو روش زير محقق مي‌گردد:
سرمايه‌گذاري مشاركتي با بخش‌‌هاي خصوصي و غير دولتي: بر اساس اين رويكرد تا كنون 9 شركت با مشاركت بخش‌هاي خصوصي و غيردولتي به شرح زير تاسيس گرديده است.

 • شرکت برج الکترونيک شيراز
 • شركت ايران فاوا گسترش
 • شركت مشاورين گسترش الكترونيك ايما(مگا)
 • شرکت نرم افزاري پويا مهر
 • شركت پرشيا فاوا گسترش
 • شرکت نشر الکترونيک ايران
 • شرکت فاوا پزشکي گسترش

سرمايه‌گذاري بر روي محصولات و خدمات حوزه ICT در قالب واحدهاي كسب و كار(SBU): بر اساس اين رويكرد پنج واحد كسب و كار شامل: واحد سيستم‌هاي ارتباطي (مشتمل بر دو محصول سيستم‌هاي پيام دهي (SMS) و ويدئو كنفرانس)، واحد يادگيري الكترونيكي، واحد خدمات مشاوره فناوري اطلاعات، واحد كسب و كار هوشمند و واحد توسعه و ايجاد طرح‌ها در مگفا برنامه‌ريزي و سازماندهي گرديده است.


تأييديه‌هاي احراز صلاحيت
اخذ پروانه بهره‌برداري توليد فناوري اطلاعات (گرايش نرم افزار) از وزارت صنايع و معادن
اخذ رتبه و تاييديه صلاحيت از شوراي عالي انفورماتيك كشور به شرح زير:
 • رتبه يك در حوزه مشاوره و نظارت بر اجراي طرح‌هاي انفورماتيكي
 • رتبه يك در حوزه توليد و پشتيباني نرم‌افزارهاي سفارش مشتري
 • رتبه يك در حوزه شبكه داده‌ها
 • رتبه دو در حوزه خدمات شبكه‌هاي اطلاع رساني Providers
 • رتبه سه در حوزه سيستم‌هاي ويژه
داراي تاييديه صلاحيت و رتبه‌بندي در زمينه‌هاي پست و مخابرات (مديريت طرح‌هاي جامع مخابراتي و تجهيزات مكانيزه پستي) از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
مشاور و ناظر منتخب بانك صنعت و معدن در طرح‌هاي تجاري در حوزه فناوري اطلاعات
تائيديه صلاحيت طراحي محتواي آموزشي الكترونيكي و اجراي آموزش كاركنان به شيوه الكترونيكي در چارچوب ضوابط و مقررات آموزش كاركنان دولت از دفتر آموزش و بهسازي نيروي انساني معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
عضو نظام صنفي رايانه‌اي كشور
گواهينامه سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2000
پروانه خدمات مهندسي از وزارت صنايع و معادن

هيات مديره
مهندس محمد جواد انبيائي

مدير عامل و عضو هيات مديره

مهندس حسن نوبهار

عضو هيات مديره

مهندس سعيد ابهرچائي منفرد

عضو هيات مديره

مهندس سيد عليرضا چراغي

عضو هيات مديره

مهندس سيد محمود رضائيان

عضو موظف هيات مديره