آیکون منو

معرفی کلی

يكي از اركان اصلي موفقيت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات،‌ وجود يك نظام نظارتي براي پايش و كنترل مراحل مختلف اجراي پروژه است. در حقيقت نظارت بر پروژه، فرآيندي است در جهت حفظ مسير پروژه‌اي براي دستيابي به يك تعادل بين سه عامل هزينه، زمان و كيفيت در حين اجراي پروژه كه از ابزار و تكنيك‌هاي خاص خود در انجام اين مهم كمك مي‌گيرد. واحد خدمات مشاوره مگفا بر اساس استاندارد جهاني PMBOK و نيز چارچوب و مدل نظارتي به روز دنيا، مبادرت به تهيه طرح نظارت نموده و در آن به شفاف‌سازي مسئوليت‌ها و وظايف سازمان نظارت اقدام مي‌كند. 


شرح محصول


براساس استاندارد PMBOK هر پروژه متشکل از 5 فرآیند آغازین، برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل و اختتام می‌باشد و در غالب طرح‌ها، مدیران طرح مراحل چهارگانه؛ تعریف، برنامه‌ریزی، تحویل(حین اجرا) یا کنترل و اختتام طرح را طی می‌کنند.  به مجموع مراحل اجرای طرح، چرخه حیات گفته می‌شود. چرخه حیات نمایانگر مراحل اصلی و قدم‌های عمده در ارجا، از شروع تا خاتمه می‌باشد.


مشتریان

•  دیوان محاسبات کشور
•  سازمان آموزش و پرورش کشور
•  وزارت بازرگانی
•  شرکت ملی گاز ایران
•  سازمان فناوری اطلاعات ایران
•  شرکت توانیر
•  بنیاد مستضعفان کشور


پروژه‌های مرتبط

•  تصدي مسئوليت عامليت چهارم پروژه سامانه نظارت الكترونيكي
•  مشاوره بر اجراي پروژه معماري سازماني وزارت بازرگاني
•  نظارت بر معماري سازماني نظام يكپارچه مديريت و برنامه‌ريزي بنیاد مستضعفان
•  مشاوره و نظارت بر تدوين طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات و معماري سازماني
•  انتخاب مشاور جهت نظارت بر فعاليت تدوين طرح جامع اتصالات وزارت آموزش و پرورش به شبكه ملي اينترنت (شامل اتصال يكصد هزار مدرسه به همراه كليه اطلاعات)
•  ايجاد مركز توسعه و مديريت اينترنت كشور (متما)
•  مشاوره و نظارت بر پروژه‌هاي فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي نرم افزاري وزارت كشور
•  مشاور و ناظر جهت نظارت بر مراحل تجزيه و تحليل، طراحي، ساخت و پياده‌سازي سامانه الكترونيكي كالاي صنعت نفت
•  نظارت بر پروژه تدوين سند استراتژي فاوا
•  نظارت بر پياده‌سازي سيستم‌هاي برق منطقه‌اي استانداري هرمزگان
•  مشاور و نظارت بر مراحل تجزيه و تحليل و طراحي و ساخت و پياده‌سازي سامانه تامين الكترونيكي كالاي صنعت نفت