آیکون منو


کلیه کسب و کارها برای دستیابی به جایگاه مورد نظرشان در بازار، دستیابی به اهداف و ایده‌آل‌های ترسیم‌شده برایشان و حفظ دستاوردهای خود، نیازمند بهره‌گیری از توان فنی و تخصصی تیم‌های مشاور در حوزه کسب و کار هستند. در این حوزه خدمات متنوعی در شرکت مگفا ارائه می‌شوند که از مرحله تعریف کسب و کار تا مشاوره سرمایه‌گذاری مشتریان را یاری خواهد کرد.

با توجه به اینکه راه‌اندازی کسب و کار‌های جدید، کار آفرینان و نخبگان را با ابعاد وسیع و پیچیده‌‌ای در حوزه ایده‌پردازی، تعریف مدل‌های کسب و کاری و بلوغ طرح‌ها مواجه می‌کند، واحد خدمات مشاوره فاوای مگفا به عنوان مشاوری امین، قدم به قدم از مرحله ایده تا اجرا و تجاری‌سازی، همراه و همگام با صاحبان ایده و کار آفرینان خواهد بود و آنان را  تا بالغ شدن طرح‌ها، ایده‌ها و برنامه‌ها به سمت تجاری‌سازی و موفقیت کسب و کار پشتیبانی می‌کند. همچنین در راستای انجام فعالیت‌هایی نظیر توجیه کسب و کار و توجیه اقتصادی به‌منظور جذب سرمایه، راه‌اندازی و نیز توسعه کسب و کار واحد خدمات مشاوره فاوای شرکت مگفا با استفاده از علم و متدولوژی‌های روز دنیا، صاحبان ایده و کسب و کار را از فازهای آغازین تا اجرای کلیه طرح‌های توسعه‌ای کسب و کار همراهی خواهد نمود.