آیکون منو


استقرار زیر ساخت داده مکانی SDI، سیستم های اطلاعات مکانی GIS و همچنین مدیریت بهینه داده‌های مکانی منجر به نظام‌مندی و تسهیل در تولید، توزیع و بکارگیری اطلاعات مکانی، جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها و صرفه‌جویی اقتصادی و تشویق به مشارکت در تولید این گونه داده‌ها خواهد شد که در نهایت منجر به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور شده و گامی بلند به سوی اقتصاد دیجیتالی خواهد بود. تسهیل دسترسی و کاربرد بهینه داده‌های مکانی در حوزه‌های مختلف با تشریک مساعی تمامی بخش‌های دولتی و خصوصی از مزایای این زیر ساخت است.
در این راستا مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)، به عنوان شرکت تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با سابقه طولانی در زمینه استقرار سیستم‌های خبره و مدیریت داده‌ها با نیروهای متخصص با تجارب بین المللی و عضویت در سازمان OGC و با توجه به نیاز کشور در این حوزه اقدام به تشکیل دپارتمان GIT(Geomatics Information Technology) نموده است که اساس فعالیت آن ارائه راه‌حل‌های جامع در زمینه تولید و طراحی سیستم‌های خبره تحلیلی-مکانی به سازمان‌های مختلف می‌باشد.
اهم خدمات این دپارتمان به شرح ذیل است:
• تهیه سند راهبردی و استراتژیک فن‌آوری داده مکانی 
• خدمات مشاوره برای طرح‌های جامع و تفصیلی، ممیزی املاک و طراحی سیستم شهرسازی برای شهرداری‌ها 
• تهیه سیستم مدل مبنا رابطه ای برای تعریف عوارض مکانی، طراحی دیتامدل مکانی، طراحی مدل مفهومی CM/ERD/LM
• طراحیBig Spatial Data Warehouse 
• طراحی مکعب‌های اطلاعاتی Cube، مارت ها و ابر اطلاعات مکانی با مقیاس‌ها و لایه های متفاوت Hybrid Computing & Cloud
• طراحی شبکه دسترسی داده مکانی Clearinghouse طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور و کمک به استقرار سامانه ساترا  با امکان Supper Imposition 
• نقشه‌بردای هوایی و زمینی و تهیه نقشه های موضوعی با مقیاس‌های مختلف با روش‌های فتوگرامتری، سنجش از دور، لیزر اسکنینگ هوایی و زمینی، پردازش عکس‌ها با دوربین های رقومی UltraCamD/XP 
• تهیه و پردازش تصاویر ماهواری با قدرت تفکیک بالا High Resolution
• تهیه نقشه‌های جنرالیزه شده با مقیاس‌های مختلف و طراحی سیستم مستقل از حجم داده‌های مکانی (Stable Data Volumes )
• طراحی سیستم‌های نرم‌افزاری تحت اندوروید مبتنی بر فن آوری  GISبرای مدیریت داده‌های مکانی، نقشه‌های توریستی گردشگری، مدیریت ناوگان حمل و نقل، مدیریت محموله‌های پستی و...
• تهیه و تولید نرم‌افزارهای سفارش مشتری در محیط وب WEBGIS و معماری خادم و مخدوم 
• تهیه و تولید نرم‌افزار مکانی در محیط های متن باز OpenGIS مستقل از لایسنس