آیکون منو


زیرساخت داده مکانی یکی از حوزه‌های دارای اهمیت در بعد مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین زیربنای توسعه کاربردهای مختلف می‌باشد. از این رو مگفا با فعالیت در این حوزه و توسعه دانش فنی وب و موبایل GIS/SDI و به موازات آن، ایجاد سامانه بومی نقشه کشور که با هدف ارائه سرویس‌های متنوع مبتنی بر GIS را برای کاربریهای مختلف راه‌اندازی شده است، به این حوزه ورود عملی داشته است. فاز اول سامانه مگ‌مپ (MagMap)، با انتقال نقشه‌های معتبر بین‌المللی با قابلیت زوم بالا به داخل کشور به انجام رسیده و فازهای بعدی این سامانه در دستور کار قرار گرفته است.