آیکون منو


مگفا با رصد فناوری‌های نوین فاوا و روندهای جهانی این حوزه، اقدام به ایجاد مشارکت‌ها، توسعه دانش فنی و طرح‌ریزی بهره‌برداری از این فناوری‌ها در کسب‌ وکارهای مختلف نموده است. این مرکز امکان بهره‌برداری از فناوریهای جدید از جمله اینترنت اشیاء، زنجیره بلوکی، انقلاب صنعتی چهارم، کلان داده‌ها، هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های نوین حوزه فاوا را از منظر استراتژیک در صنایع و دستگاه‌های مختلف و از منظر تکنولوژیک برای سازمان‌ها و صنایع کشور به صورت عملی و اجرایی فراهم می‌نماید. این امر از طریق آموزش، ایجاد بستر‌ها و محیط‌های تست و آزمایشگاهی، فراهم کردن اکوسیستم نوآوری و توسعه کاربرد‌ها و انتقال فناوری در مرکز تعالی تحول دیجیتالی صورت خواهد گرفت. از این‌رو، مگفا با بهره‌گیری از توان تخصصی و تجربیات اجرایی خود امکان راه‌اندازی این مرکز در سطح ملی و مراکز مشابه در سطوح بخشی و سازمانی را دارا می‌باشد.