آیکون منو


یکپارچگی، امکان برقراری تعامل بین برنامه‌های کاربردی مستقل است. یکپارچه‌سازی، تلفیق فناوری‌‌ها و فرایند‌ها به منظور تبادل اطلاعات (تجاری) در فرمت‌‌ها و زمینه‌های قابل فهم بین برنامه‌های کاربردی مختلف سازمان است و زمانی موضوعیت دارد که، نیاز به اضافه شدن یک سامانه جدید یا توسعه کاربردهای موجود باشد که نیاز به تعامل با یکدیگر دارند. 
گذرگاه سرویس سازمان(های دولتی) یک میان‌افزار است که به عنوان بزرگراهی از اطلاعات، به برنامه‌های کاربردی در برقراری ارتباط یاری می‌دهد. گذرگاه سرویس سازمانی نقش ایجاد و مدیریت سرویس‌‌ها و علی‌الخصوص وب سرویس‌های مختلف، مسیریابی، تبدیل محتوا، تبدیل پروتکل ارتباطی و افزایش مقیاس‌پذیری آن‌‌ها را بر عهده دارد. هنگامی که سازمان‌‌ها مسیرهای یکپارچگی غیر مستند، پیچیده و غیر استاندارد را انتخاب می‌کنند و هر اتصال به جای دید کلی معماری به صورت محلی در نظر گرفته می‌شود، مشکلات زیر رخ می‌دهند:
• دشواری تغییرات و استفاده مجدد از مولفه‌ها
• استفاده از انتقال فایل batch (معمولا غیر خودکار)
• افزونگی داده‌ها
در دنیای نرم‌افزارهای سازمانی، راهکارهایی برای مسائل مختلف توسعه داده می‌شود. این راهکار‌ها ممکن است از تکنولوژی‌های گوناگون و فرمت‌های داده‌ی متفاوتی استفاده کنند. سازگاری فرمت داده‌‌ها و ارتباطات، استفاده از این راهکار‌ها را دشوار می‌کند. بنابراین ما به یک تکنولوژی نیازمندیم که آزادانه اجازه‌ی یکپارچگی راهکارهای مختلف را بدهد.
هدف GSB ساده‌کردن مسئله‌ی یکپارچگی با تبدیل شدن به یک "هاب" است که در میان تمام برنامه‌های کاربردی سازمان‌های دولتی قرار می‌گیرد و تبادل پیام میان آن‌‌ها را تسهیل می‌کند. GSB به عنوان یک واسطه، مسیریابی انتقال داده‌‌ها را برعهده می‌گیرد و اجازه می‌دهد برنامه‌نویسان سازمانی فقط روی منطق برنامه‌ کاربردی خود تمرکز کند.