آیکون منو

                                     
                                               


این سامانه در آدرس https://www.mvcrs.ir در دسترس قرار دارد. سامانه به سفارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت ایجاد شده و یکی از زیرمجموعه‌های سامانه جامع تجارت کشور محسوب می‌گردد. هدف اصلی از توسعه سامانه، رتبه‌بندی اعتباری بازرگانان کشور است. این رتبه در ساماندهی تخصیص ارز، واردات گروههای کالایی به کشور، محاسبه سقف واردات و سایر موارد دارای کاربرد است. 
علاوه بر کارکرد مذکور، اعتبارسنجی کارت های بازرگانی صادره در کشور و تکمیل چرخه تاییدیه کارت در این سامانه به انجام می‌رسد. 
کاربران اصلی سامانه را بازرگانان تجارت خارجی کشور ، زیرمجموعه های مرتبط وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور تشکیل می‌دهند.