آیکون منو


اساس كار دستگاه موقعیت‌یاب ( GPS) تعيين موقعيت است و این کار با دريافت امواج ماهواره‌هاي موقعيتياب که در مدارهايي به دور کره زمين در چرخش هستند، انجام می‌شود.
 قابليتهاي سيستم:
 •  مشاهده لحظه به لحظه، کنترل سرعت و دريافت هشدار در صورت حركت با سرعت غيرمجاز خودرو و همچنين تراكم متحرکها بر روي نقشه غير
 • محاسبه كاركرد خودرو، ميزان مصرف سوخت، كيلومتر حركتي، مقدار ساعت روشن بودن خودرو و ......
 • امكان كنترل خودرو به منظور حركت در مسيري خاص و دريافت هشدار در صورت خروج از مسير مجاز و همچنين امكان خاموش كردن خودرو
 • امكان ارتباط دوطرفه با راننده و دريافت پيام
 • قابليت نصب و ارتباط با انواع حسگرهاي خودرو و ارسال اطلاعات به مركز
 • قابليت سفارشی سازی در سختافزار و نرمافزار بر اساس نياز سازمانها و شرکتها

پروژه‌های موفق در حوزه ( GPS) 
 •  تجهيز ناوگان کلیه شرکت های زیر مجموعه شرکت ملي مناطق نفت‌خیز جنوب شامل
 •  شرکت‌هاي نفت و گاز کارون و مارون
 • شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان
 •  شرکت نفت و گاز گچساران
 •  شرکت نفت و گاز آغاجاري
 • شرکت ترابري مناطق نفت‌خیز جنوب