آیکون منو

                                                               


بطور كلي (RFID(Radio Frequency Identification يا سيستم شناسايي با استفاده از فركانس راديويي، سامانه شناسايي بي‏سيمي است كه قادر به تبادل داده‌‏ها بوسيله برقراري ارتباط بين يك Tag كه به يك كالا، انسان يا... متصل شده است و يك قرائتگر (Reader) مي‌‏باشد. اصولاً سامانه‌‏هاي RFID از سيگنال‏‌هاي الكترونيكي و الكترومغناطيسي براي خواندن و نوشتن داده‏‌ها بدون تماس بهره‌‏گيري مي‏‌كنند.

راه حل‌هاي قابل ارائه با استفاده از امواج راديويي توسط مگفا
واحد زیرساخت شرکت مگفا دارای راه‌حل های اجرایی برای مدیریت کالاها در انبا‌رها، فروشگاه‌ها، باشگاه‌ها و همچنین مدیریت پارکینگ‌ها و نیز کنترل دارائی‌های سازمانی با استفاده از این تکنولوژی می‌باشد.